Thiết kế sân vườn cảnh quan

Vườn (tiếng Anh: Garden) là khu đất để trồng trọt, có tính ổn định và thường được rào giậu. Có nhiều loại vườn khác nhau. Những khu vườn cảnh, mục đích làm đẹp cho cảnh quan. Những khu vườn hoa, được dành để trồng hoa và làm đẹp cho thiên nhiên xung quanh. Loại vườn nhỏ trồng […]