Our Clients

Contact Us

Việt Architect Group được xây dựng và phát triển bởi các kts đã và đang hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng….Và hoạt động độc lập.

Lĩnh vực tư vấn kiến trúc xây dựng

Một ngôi nhà có bản thiết kế chuẩn trước khi xây dựng sẽ giúp Chủ Đầu Tư tránh được các khiếm khuyết và sử dụng công năng một các tốt nhất. Ngoài ra chất lượng của công tác thiết kế đóng vai trò rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định sự hiệu quả của vốn đầu tư.

Lĩnh vực tư vấn thiết kế nội thất

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lĩnh vực tư vấn thiết kế khách sạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LAtest NEws